Lucht

Zorg voor schone lucht

De lucht in onze provincie is relatief schoon. Er zitten steeds minder schadelijke deeltjes in de lucht. Gelukkig maar, want van luchtverontreiniging kunnen mensen behoorlijk ziek worden. Ons doel is om te voorkomen dat mensen last krijgen van luchtverontreiniging.

Luchtverontreiniging en maatregelen

Langs drukke verkeersroutes en in de omgeving van sommige fabrieken meten we soms meer luchtverontreiniging dan wij acceptabel vinden. Als er sprake is van luchtverontreiniging, dan kan de provincie een aantal dingen doen. Om te beginnen kunnen we door vergunningvoorschriften bij de veroorzaker maatregelen treffen.

Ook maken wij afspraken met gemeenten en bedrijven over bepaalde gebieden (zonebeleid). We bepalen dus waar welke industrie mag komen. Bovendien stimuleren we bedrijven om geurhinder te verminderen.