Geur

Regels tegen geuroverlast

Er is meer geurhinder en het aantal geurklachten neemt de laatste jaren toe. Een belangrijke reden hiervoor is dat de afstand tussen fabrieken en woonwijken steeds kleiner wordt. Bedrijven die voor geurhinder zorgen, vinden we vooral in de regio Eemsdelta en langs het Winschoterdiep en Veendam (Groningen en de Veenkoloniën).

Mensen kunnen zich ellendig en ziek gaan voelen door geurhinder. Daarom willen we de last van geur tegengaan door het stellen van regels. We brengen de problemen in kaart en zorgen ervoor dat de regels worden nageleefd. Provincie en gemeente beslissen over het acceptabele geurhinderniveau.