Geluid

Zo min mogelijk geluidshinder

Mensen ervaren geluidshinder als één van de meest vervelende problemen in het dagelijks leven. Mensen hebben vooral last van het geluid van auto's en vrachtverkeer, vliegtuigen, treinen, motorboten en fabrieken. De provincie neemt daarom maatregelen om geluidshinder van drukke wegen, treinen en bedrijventerreinen tegen te gaan. Een voorbeeld is stil asfalt op provinciale wegen. En het plaatsen van geluidsschermen langs deze wegen. Fabrieken die lawaai veroorzaken moeten bij de provincie een vergunning aanvragen met voorschriften die geluidsoverlast moeten tegengaan. Ook mogen er in bepaalde gebieden geen woonwijken worden gebouwd.

Geluidsbelastingskaart

De geluidsbelastingskaart laat zien op welke plekken het lawaai van het verkeer op provinciale wegen boven de norm uit de Wet geluidhinder ligt. Op de geluidsbelastingkaart wordt de geluidsbelasting per dag, avond en nacht weergegeven. In de provincie zijn zeven wegen waarvan een dergelijke kaart is gemaakt. Drie in de gemeente Groningen, en in Leek, Winschoten en Veendam. Voor deze wegen nemen wij maatregelen om geluidhinder tegen te gaan.