Opslag

De lege gasvelden en zoutkoepels in de diepe ondergrond kunnen worden gebruikt voor opslag van stoffen, zoals afvalstoffen en verschillende gassen. Aardgas wordt op dit moment al op twee plaatsen in de provincie in de diepe ondergrond opgeslagen. De provincie staat beperkt gebruik van deze diepe ondergrond toe. Opslag mag geen negatieve invloed hebben op de omliggende bodemlagen en het milieu. Wij zijn tegen het opslaan of bergen van radioactief en gevaarlijk afval in de (diepe) ondergrond.