Bodem

Zorg voor schone grond

De provincie vindt duurzaam bodembeheer en -gebruik belangrijk. Zo beschermen we de bodemkwaliteit en geven tegelijkertijd ook ruimte aan economische groei en nieuwe ruimtelijke plannen. Hergebruik van grond en bagger en aandacht voor de diepe ondergrond spelen hierbij ook een rol.

Beleidsonderwerpen