Afval

Hoe minder afval, hoe beter

Hoe minder afval, hoe beter. Maar soms is afval onontkoombaar. Dan moeten we oplossingen vinden om de hinder van afval zoveel mogelijk te beperken. We kunnen het afval verbranden, storten, maar bijvoorbeeld ook als grondstof hergebruiken. Hoe dit precies werkt, en wat er mag en kan: dat is geregeld in het Landelijk afvalbeheerplan (het LAP). Dit plan is de basis voor ons beleid en de vergunningverlening.

Landelijk afvalbeheerplan

Afvalstortplaatsen en bedrijven die afvalstoffen bewerken of verwerken, hebben een omgevingsvergunning van de provincie nodig. De provincie toetst de aanvraag aan het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2015 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Vuilstortplaats in Veendam
Stortplaats in Veendam

Nieuwe ontwikkelingen voor hergebruik en preventie

De provincie stimuleert nieuwe ontwikkelingen voor preventie en hergebruik van afvalstoffen, zodat we minder hoeven te storten en te verbranden. Ook zijn hiervoor verschillende landelijke regelingen en subsidies. Deze regelingen worden vaak uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Via de RVO kunt u meer informatie krijgen over dit soort regelingen en de achtergronden van afvalbeleid.