Water, milieu en veiligheid

Groningen zo schoon en veilig mogelijk

Groningen is een relatief schone provincie en dat willen we graag zo houden. Daarom zien we er op toe dat bedrijven steeds schoner gaan produceren. Dus met milieuvriendelijke grondstoffen en minder geluid. Daarnaast stimuleren we duurzaam bodembeheer. Samen met andere overheden bepalen wij hoe afvalstoffen moeten worden ingezameld en verwerkt. Onze taken staan in ons Milieuplan 2017-2020 (PDF PDF-bestand, 4 MB). Bekijk ook het filmpje over onze taken op het gebied van milieu.

Kustprovincie

We wonen in een waterrijke provincie, achter de dijken. Samen met de waterschappen en andere overheidsorganisaties zorgt de provincie ervoor dat er schoon drinkwater uit de kraan stroomt, maar ook dat we droge voeten houden.

Zorg voor veiligheid

Wij proberen de provincie voor iedereen zo veilig mogelijk te maken om te wonen, te werken en te leven. Daarvoor werken we intensief samen met de verschillende gemeenten in Groningen en met allerlei instanties, zoals:

  • het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • de waterschappen
  • andere provincies
  • RTV Noord (voor berichtgeving bij een ramp)
  • de Kamer van Koophandel

Beleidsonderwerpen