Veilige wegen

Duidelijke inrichting van de wegen en aanpak van onveilige situaties

Een belangrijk onderdeel van ons verkeersveiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan bestaat uit het veiliger maken van het wegennet.

Duidelijke inrichting van het wegennet

Om het wegennet te verbeteren, hebben we eerst goed gekeken naar de functie van de provinciale wegen. Een autoweg ziet er bijvoorbeeld heel anders uit dan een weg binnen een dorp of stad waar ook fietsers rijden. Wij proberen de wegen steeds zo in te richten dat het voor de weggebruiker duidelijk is welke functie de weg heeft en wat de gebruiker kan verwachten, zodat hij zijn gedrag daarop afstemt. Met een duidelijke inrichting van de weg willen we ongelukken voorkomen. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • 60 km-gebieden in het buitengebied;
  • een dubbele witte middenstreep met groen op autowegen;
  • bromfietser soms op de rijbaan in plaats van op het fietspad.
autoverkeer op een weg met groene middenstreep
De strepen op de weg geven de functie van de weg aan en waar je mag inhalen

Aanpassen van gevaarlijke kruisingen en wegvakken

We passen de kruisingen en wegvakken aan waar veel (ernstige) ongelukken gebeuren. Dit doen we door samen met de politie te kijken naar de precieze oorzaak van de ongelukken. Soms is er naast het gedrag van de verkeersdeelnemer een relatie tussen de oorzaak en de inrichting van een kruispunt of wegvak en kunnen we heel gericht maatregelen nemen. Een voorbeeld is het ombouwen van een kruising tot een rotonde.

Downloads