Samenwerken aan verkeersveiligheid

Afstemming tussen wegbeheerders en vrijwilligersorganisaties

We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op de provinciale wegen. Wij zorgen ook voor een goede afstemming tussen de verschillende wegbeheerders en vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met de verkeersveiligheid. Dat doen we in een regionaal overlegplatform: het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen.

Wat is het Verkeer- en Vervoerberaad?

In het Verkeer- en Vervoerberaad zitten:

  • Rijk
  • provincie
  • gemeenten;
  • Openbaar Ministerie
  • Regiopolitie Groningen
  • maatschappelijke organisaties (Veilig Verkeer Nederland, ANWB)

Werkplan

Het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen maakt ieder jaar een werkplan. In dit werkplan zijn activiteiten opgenomen die we samen willen uitvoeren op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. Een belangrijk onderdeel van het werkplan is de organisatie van verkeersonderwijs. Dit doen we onder de naam Verkeerswijzer Groningen. Een voorbeeld is het verkeersveiligheidslabel voor scholen en fietstrainingen voor ouderen. Ook maakt het Verkeer- en Vervoerberaad gebruik van landelijk campagnes over veilig gedrag in het verkeer en vult die aan met eigen, regionale campagnes.

Downloads