Ongevallencijfers

Ongevallencijfers in de provincie moeten omlaag

Samen met het Verkeer- en Vervoerberaad hebben we het maatregelenpakket Verkeersveiligheid (PDF PDF-bestanden) samengesteld om de verkeersveiligheid in de gehele provincie te verbeteren. Het document geeft inzicht in de stand van zaken op het gebied van verkeersveiligheid in de provincie Groningen en benoemd de speerpunten waar we de komende jaren op in gaan zetten. Met het Rijk is de afspraak gemaakt dat in 2020 het aantal verkeersdoden tot maximaal 25 per jaar gedaald moet zijn en het aantal ziekenhuisgewonden niet meer dan 300 per jaar mag zijn.

In de onderstaande grafiek staat het verloop in het aantal verkeersdoden in de provincie Groningen aangegeven.

grafiek verkeersdoden 2005 tot en met 2015
verkeersongeval op een voorrangsweg

Bijlage

Bijlage 1: Deel A: Maatregelenpakket Verkeersveiligheid Groningen 2011-2020 (272 KB)

Bijlagen

Bijlage 1: Concept zienswijze (204 KB)
Bijlage 2: Ontwerpbesluit gaswinning Groningenveld (181 KB)