Integrale aanpak gevaarlijke wegen

Aanpak gevaarlijke wegen

Ieder verkeersslachtoffer is er een teveel. Daarom spannen wij ons in om het aantal verkeersongevallen op onze wegen drastisch te beperken. Samen met de politie wordt het provinciale wegennet periodiek beoordeeld op het optreden van ernstige verkeersongevallen. Er wordt een rangorde gemaakt van de wegen naar het aantal ongevallen dat er plaatsvindt. De wegen met de meeste ongevallen worden gericht en integraal aangepakt. Hierbij worden maatregelen genomen vanuit drie verschillende oplossingsrichtingen:

  1. Verbetering van de infrastructuur
  2. Handhaving door de politie
  3. Educatie en voorlichting, de verkeersveiligheidscampagnes

Gevaarlijke wegen

Ongevallen in het verkeer gebeuren overal: op kruisingen, op weggedeeltes tussen kruisingen (wegvak) en op fietspaden. Bij een kruising kunnen wij vaak duidelijk zien wat deze gevaarlijk maakt. Dit kan bijvoorbeeld beplanting zijn, die het zicht op de kruising belemmerd. Op een wegvak is de oorzaak van ongelukken lastiger vast te stellen. Het is vaak het gedrag van de  weggebruikers dat ongelukken veroorzaakt, omdat ze bumperkleven, te hard rijden, inhalen of bellen achter het stuur. We willen ongelukken op provinciale wegen zoveel mogelijk voorkomen. Daarom passen we gevaarlijke kruisingen en weggedeeltes aan en geven we publieksvoorlichting. Bovendien stimuleren we de naleving van verkeersregels op de gevaarlijke routes door intensieve controle van de politie.

Voorbeelden Integrale aanpak

Een voorbeeld van een weg die we integraal aanpakken is de N366 met het project 'N366 Veilig'. We zijn bezig om deze drukke autoweg tussen Veendam en Ter Apel veiliger te maken. We zijn begonnen met het ongelijkvloers maken van kruisingen en de weg te verbreden. De weggebruikers krijgen regelmatig informatie over het project, de wegwerkzaamheden en over veilig verkeersgedrag. Bovendien controleert de politie intensief op overtredingen. Een andere weg die integraal aangepakt wordt is de N361 tussen Groningen en Lauwersoog, met het project N361 Veilig.

Meer informatie vindt u op de pagina over het project en op de website N366 Veilig en de website N361 Veilig.

Downloads