Veilig verkeer

In de provincie Groningen vallen jaarlijks ongeveer 25 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Gelukkig worden de provinciale wegen steeds veiliger, maar er blijven plekken die onze aandacht vragen. We willen het aantal doden en gewonden op het provinciale wegennet verminderen. In het Beleidsplan Verkeersveiligheid Provinciale Wegen staat ons verkeersveiligheidsbeleid, en de maatregelen die we de komende jaren willen nemen om de veiligheidsknelpunten op de provinciale wegen op te lossen.

Aanpak van onveilige kruisingen en wegen

De problemen op de kruisingen waar in onze provincie veel ongevallen gebeuren, zijn voor een groot deel opgelost. Hier en daar gebeuren er nog ongelukken, maar deze zijn niet eenduidig aan een bepaalde oorzaak toe te wijzen. Wegen worden veiliger als verkeersdeelnemers zich aan de juiste snelheid houden. Daarom brengen we met verkeersborden en strepen op de weg een duidelijk onderscheid aan tussen de verschillende wegen. Zo is een autoweg te herkennen aan de groene streep op het midden van de weg. De ernstige ongevallen op kruisingen en routes onderzoeken we samen met de Regiopolitie en we bedenken maatregelen om die ongevallen in de toekomst te voorkomen. Die maatregelen liggen niet altijd alleen in de sfeer van het aanpassen van de weg, maar ook in het beïnvloeden van het verkeersgedrag.

Verkeersgedrag beïnvloeden

Uit onderzoek blijkt dat veel ongevallen veroorzaakt worden door het gedrag van verkeersdeelnemers. Verkeerseducatie op scholen is de basis van veilig verkeersgedrag. Via het Verkeer- en Vervoerberaad stimuleren wij scholen verkeerseducatie in hun leerplan op te nemen. Daarnaast proberen we met goede voorlichting en intensieve politiecontroles het gedrag van verkeersdeelnemers op onze wegen beïnvloeden. Dat doen we bijvoorbeeld met Gericht verkeerstoezicht.

Samenwerken aan verkeersveiligheid

We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor de 524 kilometer weg die wij zelf in beheer hebben. Wij zorgen ook voor een goede afstemming tussen de verschillende wegbeheerders, de Regiopolitie Groningen en maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met de verkeersveiligheid. Dat doen we in een regionaal overlegplatform: het Verkeer en Vervoerberaad Groningen.

Beleidsonderwerpen