Met de bus door Groningen

Het busvervoer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de provinciebesturen van Drenthe en Groningen en van het gemeentebestuur van Groningen. In opdracht van deze partijen bepaalt het OV-bureau Groningen Drenthe welk bedrijf het busvervoer mag regelen binnen de provinciegrenzen. Dit wordt vastgelegd in een gunning of concessie. Vanaf 2009 tot 2019 verzorgt Qbuzz het busvervoer in onze provincie, de stad Groningen en de provincie Drenthe. Het OV-bureau Groningen Drenthe doet alles om ervoor te zorgen dat het busvervoer in de provincies goed wordt geregeld. Het doel: het openbaar vervoer blijven verbeteren.

Klachten over de bus

Klachten over het openbaar busvervoer kunt u indienen bij Qbuzz, telefoonnummer 0900 - 728 99 65 (lokaal tarief).

Wanneer u niet binnen vijftien werkdagen antwoord hebt gekregen of u bent niet tevreden over het antwoord, dan kunt u uw klachten indienen bij het OV-bureau Groningen Drenthe. U kunt dit bureau bereiken via telefoonnummer 0592 - 39 69 00 of per e-mail: info@ovbgd.nl.