Aanbesteding treinvervoer

Welk bedrijf verzorgt het treinvervoer vanaf 2021?

Eind 2020 gaat de nieuwe concessie in voor het treinvervoer in de provincies Groningen en Friesland. Waar de (nieuwe) treinvervoerder aan moet voldoen staat in het Programma van Eisen. De aanbesteding start begin 2017.

Programma van Eisen en reactienota 

Tot en met 17 december 2016 hadden mensen de mogelijkheid om te reageren op het voorlopige programma. De inspraakreacties zijn verwerkt in een reactienota. Enkele reacties hebben geleid tot wijzigingen in het definitieve programma van eisen. Het Programma van Eisen en de reactienota zijn hieronder te vinden.

Planning

Nadat alle reacties zijn beoordeeld stellen de provincies het definitieve Programma van Eisen vast. Rond de zomer van 2017 moet duidelijk zijn welk bedrijf van 2020 tot en met 2035 het treinvervoer mag verzorgen in Groningen en Friesland.

Downloads