Investeren in bereikbaarheid van onze provincie

Bereikbaar zijn vanuit andere delen van Nederland en het buitenland

Om Groningen economisch gezond te maken en te houden is het belangrijk dat het verkeer en vervoer vanuit andere delen van Nederland en het buitenland onze provincie goed kan bereiken. Ook binnen onze provincie moet het verkeer vlot zijn bestemming kunnen bereiken.

Knelpunten

Op dit moment zijn er cruciale knelpunten in de infrastructuur, zoals de filevorming op de Zuidelijke Ringweg rond de stad Groningen, de trage spoorverbinding met de Randstad en de slecht ontwikkelde verbindingen over water en spoor met vooral Noord-Duitsland en Scandinavië, de zogenaamde Noordelijke Ontwikkelingsas. Samen met het Rijk en de provincies en gemeenten in Noord-Nederland ontwikkelen we plannen om deze knelpunten op te lossen.

Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Knelpunten in het wegennet en in het openbaar vervoer in Noord-Nederland lossen we op met het geld van het Rijk ter compensatie van het schrappen van de Zuiderzeelijn. Dit is het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP).

In het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn is voor mobiliteitsprojecten in de provincie Groningen 700 miljoen euro rijksgeld beschikbaar. Dit geld wordt geïnvesteerd in projecten die we met het Rijk hebben afgesproken. We dragen daar zelf ook ongeveer 250 miljoen euro aan bij. Voorbeelden van projecten zijn:

  • het ongelijkvloers maken van het Julianaplein en vergroting van de verkeerscapaciteit van de Zuidelijke Ringweg Groningen;
  • het introduceren van een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden;
  • Knoop Groningen, waarbij we op en rond het Groningen Hoofdstation diverse aanpassingen aan het spoor en het station gaan realiseren;
  • verbeteren van het openbaar vervoer in de stad Groningen.

Alle projecten uit het Regiospecifiek Pakket staan overzichtelijk op een kaart.

Druk verkeer op het Julianaplein in Groningen
Druk verkeer op het Julianaplein in Groningen

Downloads