Fietsstrategie 2016-2025

Centrale rol voor de fiets in het vervoerbeleid van de provincie Groningen

Met de Fietsstrategie 2016-2025  (PDF PDF-bestand, 8 MB)wil de provincie meer Groningers op de fiets krijgen. De fiets is duurzaam, stoot geen uitlaatgassen uit en zorgt voor beweging. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van de elektrische fiets en de snelle 'high speed pedelec', bieden mogelijkheden voor het verkeer- en vervoerbeleid van de provincie. In het Uitvoeringsprogramma Fiets 2017-2020  (PDF PDF-bestand, 784 KB)staan onze ambities uitgewerkt.

Vijf strategieën

In de fietsstrategie zijn vijf strategieën opgenomen:

  • meer slimme verbindingen tussen de fiets en andere vervoermiddelen
  • het fietsnetwerk
  • gezondheid
  • verkeersveiligheid
  • het verbeteren van de samenwerking met andere partijen

De fietsstrategie sluit aan bij het beleid van de provincie om het gebruik van schone vervoermiddelen, zoals bus, trein en fiets te stimuleren en daarbij te kiezen voor groene en slimme (vernieuwende) oplossingen. Dit verbetert de leefbaarheid en gezondheid in onze provincie.

Slimme verbindingen

Er moeten meer slimme verbindingen komen tussen de fiets en andere vervoermiddelen. Bij treinstations, P+R-terreinen en bushaltes wordt ruimte ingericht voor fietsenstallingen, vooraf te reserveren fietskluizen en mogelijk slimme deelfietsen. Ook moet daar een mogelijkheid komen om elektrische fietsen op te laden.

Fietsnetwerk

Voor de strategie is het netwerk van fietspaden in Groningen onderzocht en bekeken waar verbeteringen mogelijk zijn. Door de opkomst van bijvoorbeeld de elektrische fiets is het nodig om veel fietspaden te verbreden en comfortabeler te maken. Bijvoorbeeld door meer Fietsroutes Plus aan te leggen, zoals tussen Groningen en Ten Boer, Groningen en Winsum en Groningen en Leek. Tussen Assen en Groningen maken we een fietssnelweg. Daarnaast willen we Regionale hoofdfietsroutes (PDF PDF-bestand, 3 MB) van een hogere kwaliteit aanleggen. Dat zijn fietsverbindingen tussen belangrijke regionale kernen, zoals Winschoten, Veendam en Stadskanaal en omliggende plaatsen.

Gezondheid

Fietsen zorgt voor lichaamsbeweging. Fietsers benoemen gezondheid als dé reden om te gaan fietsen. Om nog meer mensen op de fiets te krijgen zoeken we samenwerking met organisaties in het werkveld van gezondheid.

Verkeersveiligheid

In de afgelopen jaren is het aantal ongelukken op fietspaden toegenomen. Dit komt doordat er steeds meer snelle fietsen en ouderen gebruik maken van het fietspad. Ook gebruiken veel fietsers tijdens het rijden hun mobiele telefoon. De provincie wil het aantal ongelukken met de fiets terugbrengen. Dit doen we door onze fietspaden zo in te richten dat er door verbeteringen van de infrastructuur geen ongelukken meer gebeuren. In het project 3E-aanpak fietsroute Hoogezand-Groningen werken we al op deze manier.

Samenwerking versterken

We willen ons huidige netwerk uitbreiden met allerlei organisaties die zich met fietsen bezighouden. Direct bij de start van activiteiten willen we samen met hen optrekken.

Uitvoeringsprogramma Fiets 2017-2020

Het Uitvoeringsprogramma Fiets 2017-2020  (PDF PDF-bestand, 784 KB)is een uitwerking van de ambities die in de Fietsstrategie 2016-2025 staan. Naast het geld voor de aanleg van de verschillende Fietsroutes Plus steken wij tot 2020 ruim vier miljoen euro extra in de verbetering van het fietsverkeer. Met dit geld wordt het aantal fietsenstallingen en fietskluizen bij overstappunten uitgebreid. Verder maken we een aantal fietspaden en fietsoversteken veiliger en de Fietsroutes Plus herkenbaarder. Met deze investeringen willen we meer Groningers op de fiets krijgen.

Meer informatie

Neemt u voor vragen over de fietsstrategie of suggesties contact op met de heer R. Dijkstra, r.dijkstra@provinciegroningen.nl.    

Downloads