Verkeer en vervoer

Goed onderhouden en veilige provinciale wegen, vaarwegen, fietspaden en goed openbaar vervoer zijn belangrijk voor een gezonde economie van onze provincie. Wie beleid maakt voor verkeer en vervoer, heeft het bijna altijd over bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Ons doel is dat iedereen zo snel en veilig mogelijk zijn bestemming kan bereiken. Dat geldt zowel voor verkeer binnen de provincie als voor verkeer van buiten de provinciegrenzen. Of dat nu met de fiets, auto, vrachtauto, boot, trein of bus is.

De aanleg van provinciale wegen, vaarwegen en fietspaden en het onderhoud ervan is een wettelijke taak. Dat doen we zo verkeersveilig mogelijk. Een andere belangrijke opdracht is het regelen van het openbaar vervoer. De provincie bepaalt wie dat binnen de provincie mag doen voor trein- en busvervoer.

Duurzaamheid en milieu

Verkeer is belastend voor het milieu door de uitstoot van CO2, fijnstof en door het verkeerslawaai. We stimuleren daarom duurzame vormen van verkeer en vervoer, zoals energiezuinige auto's, het openbaar vervoer en de fiets. Ook stimuleren we het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals waterstof.

We kunnen niet ieder verkeersprobleem oplossen door nog meer wegen aan te leggen en natuur op te offeren. Bij ieder plan moeten we opnieuw afwegingen maken tussen bereikbaarheid en milieu. We houden in onze wegontwerpen rekening met de karakteristieke kenmerken van de omgeving. Zo willen we ook in de toekomst onze provincie aantrekkelijk houden voor de generaties die na ons komen.

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport

De verkeer- en vervoerprojecten die we de komende jaren gaan uitvoeren staan in het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) en in de aanvulling daarop. Dit programma loopt tot 2020. In het meerjarenprogramma staan niet alleen projecten die bereikbaarheid en veiligheid verbeteren, maar ook knelpunten die we zijn tegengekomen bij het beheer en onderhoud van ons wegennet. Ieder jaar publiceert de provincie een actuele versie van het provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) als bijlage van de voorjaarsnota.

Beleidsonderwerpen