Reitdiep

De karakteristieken van het Reitdiepgebied

Het Reitdiepgebied, ook wel Reitdiepdal genoemd, behoort tot de oudste cultuurlandschappen van Europa. Het landschap is door de eeuwen heen gevormd door het water, de natuur en de mens.

Reitdiep

De sterk kronkelende rivier de Hunze was tot de aanleg van het Eemskanaal in 1876 de enige open verbinding van de stad Groningen met de zee. In het huidige landschap zijn op veel plaatsen de oude rivierbeddingen nog goed zichtbaar, bijvoorbeeld rond het Oude Diepje bij Winsum. Het huidige Reitdiep volgt een deel van de loop van de oude Hunze.

Oude diepje Weidelust tussen Garnwerd en Winsum
Stadsrand Reitdiep

Verkaveling

De eerste verkavelingen van het Reidiepgebied zijn nog zeer goed zichtbaar en niet veel veranderd. De meeste lijnen zijn zo'n 1000 jaar oud en daarmee is die tijd heel tastbaar aanwezig. Van oudsher is dit gebied in gebruik bij veeboeren. De laatste tijd zijn er steeds minder landbouwbedrijven en de bedrijven die er zijn, zijn steeds groter geworden.

Weidevogels

Het Reitdiep en directe omgeving zijn een ecologisch interessant gebied. Grote delen zijn ingericht als natuurgebied en in onderhoud bij de stichting Het Groninger Landschap. Het gebied is aantrekkelijk voor weidevogels, zoals de grutto en de kievit, omdat veel boeren in het gebied rekening met ze houden.