Stadsrand Groninger Ommelanden

Sturen op dynamiek en kwaliteit

Langs de randen van onze stad Groningen gebeurt veel. Op deze plek, waar stad en land elkaar ontmoeten, moeten zowel stedelijke als landelijke activiteiten een plek krijgen. De stadsrand Groninger Ommelanden is het gebied dat ligt tussen de stad Groningen en de omliggende dorpskernen Zuidhorn, Winsum, Bedum en Ten Boer. In dit gebied wisselen verschillende landschapstypen elkaar af. Van open landschap en karakteristieke waterlopen als het Reitdiep, het Boterdiep en het Damsterdiep tot bijzondere natuurgebieden als de Koningslaagte. De stad Groningen ligt er als een spin in het web. De stad moet goed bereikbaar blijven. Maar dat moet niet ten koste gaan van de karakteristieken van de stadsrand.

Koeien aan de rand van de stad
Koeien aan de rand van de stad Groningen

Kansen voor stadsranden

Stadsranden worden vaak ook gezien als 'restruimte' voor een volgende woonwijk of een nieuw bedrijventerrein. Doordat niemand het initiatief neemt voor nieuwe ontwikkelingen ontstaat er verrommeling. De provincie Groningen en de gemeenten Groningen, Zuidhorn, Winsum, Ten Boer en Bedum willen daar verandering in brengen. Zij zien de stadsrand als een gebied met eigen kwaliteiten en kansen. Daarom hebben ze samen een plan opgesteld voor de ontwikkeling van de stadsrand Groninger Ommelanden.

Wat willen we met het gebied?

De provincie Groningen en de gemeenten Groningen, Zuidhorn, Winsum, Ten Boer en Bedum willen de stadsranden aantrekkelijker, duurzamer en veiliger maken. Dat doen ze door:

  • het versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie van het gebied;
  • het versterken en verbreden van de landbouw;
  • het verbeteren van de toegankelijkheid, vooral door een aantrekkelijk netwerk van wandel- en fietsroutes;
  • het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe economische activiteiten, bijvoorbeeld in de toeristische sector en in het midden- en kleinbedrijf.

Gebiedsplannen

Om onze doelen te bereiken hebben we de stadsrand Groninger Ommelanden opgedeeld in vier gebieden:

  1. Reitdiep
  2. Zuidhorn-Groningen
  3. Woldstreek (PDF PDF-bestand, 21 MB)
  4. Garmerwolde-Ten Boer

Ieder gebied heeft zijn eigen karakteristieken. Daarom hebben we voor elk gebied een gebiedsplan geschreven. Het geld voor de projecten binnen deze gebiedsplannen komt van de projectpartners en de Regio Groningen-Assen.

Afstemming met andere projecten

Binnen de gebiedsplannen van de stadsrand Groninger Ommelanden zorgen we ook voor goede afstemming met de lopende verkeersprojecten in het gebied. Het gaat om:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de afdeling Programma- en projectmanagement, telefoonnummer 050 - 316 48 59.

Gebieden en hun karakteristieken