Keukentafelgesprekken

Een belangrijk onderdeel van het werk is het voeren van de zogenoemde 'keukentafelgesprekken' bij uitbreidingen waarvan het agrarisch bouwblok de grens van 2 hectare overschrijdt. Daarbij schuiven gemeente, provincie en Welstand gezamenlijk bij de boer aan tafel om de mogelijkheden van uitbreiding van een agrarisch bedrijf te bespreken.
Uitgangspunt daarbij is dat het plan zowel bijdraagt aan een aantrekkelijk landschap als aan een logische bedrijfsvoering, waar de boer ook in de toekomst mee uit de voeten kan. We willen geen verrommeling van het landschap en vinden het daarom belangrijk dat bedrijfsgebouwen een logische plek en passende vormgeving krijgen. Het gaat daarbij altijd om maatwerk.

Video keukentafelgesprekkenVoor deze film is een audiospoor beschikbaar:

Download deze video

Downloads