Inrichting in goede banen leiden

De landschapsarchitecten en stedenbouwkundige van het provinciaal bouwheerschap adviseren, stimuleren en leveren input bij het opstellen of beoordelen van provinciale of gemeentelijke projecten en plannen. Hierbij leveren we zoveel mogelijk maatwerk. Bij het maken van en het adviseren over plannen vinden we het van belang dat plannen passen in een bredere visie. Op deze manier ontstaat een volledig afgestemd plan dat rekening houdt met de bestaande kwaliteiten van het gebied en andere ontwikkelingen in de omgeving. We werken hierbij nauw samen met gemeenten, het Rijk, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, verkeerskundigen, welstandscommissies en directe betrokkenen.

Video De Landschappelijke inpassingDownload deze video

Downloads