Provinciaal bouwheerschap

Inrichten van de ruimte in goede banen leiden

Karakteristiek Groningen

De provincie Groningen kent een unieke ontstaansgeschiedenis met herkenbare cultuurhistorische kenmerken. Bijvoorbeeld wierden en essen, open vlaktes, dijken, waterlopen en de dorpen in het landschap met kenmerkende verkavelingspatronen en monumentale gebouwen. Tegelijkertijd hebben we steeds meer ruimte nodig voor wonen, werken, landbouw, verplaatsen en recreëren. Het provinciaal bouwheerschap wil de ruimtelijke kwaliteit van het Groninger landschap en de dorpen in het landschap gebruiken en verder ontwikkelen bij het maken van plannen voor gebiedsontwikkeling en provinciale wegen.

Landschap nabij Leens
Nabij Leens

Onderwerpen