Natuurgebieden met elkaar verbinden

Zo vormt het Natuurnetwerk Nederland de 'ruggegraat' van onze natuur

Als we dieren en planten de ruimte willen geven, moeten we hun natuurlijke leefomgeving niet alleen vergroten, maar ook met elkaar verbinden. Via Robuuste Ecologische Verbindingszones kunnen planten en dieren de afstanden tussen natuurgebieden overbruggen.

Een verzameling van landschapselementen

Een ecologische verbindingszone is eigenlijk een verzameling van allerlei landschapselementen. Kleine natuurgebiedjes, watergangen, bermen, boomsingels en landbouwgronden vormen samen smalle verbindende 'linten' of verspreide 'stapstenen'. Om de plek en functie van verbindingszones te bepalen werken we samen met eigenaren en beheerders van natuurgebieden en landbouwgronden.

Grensoverschrijdend

Sommige verbindingszones verbinden Groninger natuurgebieden met natuur in Fryslân, Drenthe of Duitsland. Zo loopt de verbindingszone tussen het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer over Drents grondgebied, en vormen het Tijdenskanaal en de Brualer Schloot de verbinding tussen natuur in Oost-Groningen en het Emsland in Duitsland.

Houtsingel
Boomsingels vormen verbindende 'linten' tussen natuurgebieden.