Bestaande natuur en landschap beschermen

Samen met waterschappen en natuurbeheerders beschermen wij de natuur en het landschap

We volgen heel nauwgezet de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland en van het landschap. Dit is te lezen in De toestand van natuur en landschap in de provincie Groningen (PDF PDF-bestand, 9 MB). In sommige natuurgebieden gaat het goed, in andere natuurgebieden moeten we de vinger aan de pols houden of actie ondernemen. Dit geldt ook voor de landschapswaarden

Verdroging in natuurgebieden

Een belangrijk aandachtspunt is het water. Sommige natuurgebieden hebben te maken met verdroging door een te lage waterstand. We voeren projecten uit om de waterstand en waterkwaliteit te verbeteren. Met de overheid is een lijst opgesteld met gebieden die de prioriteit hebben: dat is de TOP-lijst. In die gebieden beginnen we als eerste om verdroging tegen te gaan.

Financiering uit het Programma Landelijk Gebied

Met geld uit het Programma Landelijk Gebied betaalt de provincie de zorg voor de natuur en het landschap in onze provincie. Het werk doen we in samenwerking met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties.

Lepelaars
Lepelaars

Water in de Peiling

In de provincie staan vier educatieve grondwatermeters die de waterstand in een natuurgebied meten. De watermeters zijn onderdeel van het project Water in de Peiling. Benieuwd naar deze watermeters? Op de website Water in de Peiling staat waar u die peilbuizen kunt vinden en waarom ze er staan.

Downloads