Natuurnetwerk Nederland

Vergroten en ontwikkelen van natuurgebieden

Planten en dieren hebben ruimte nodig. Ruimte om te leven en zich voort te planten. We hebben in Nederland veel natuurgebieden, maar deze liggen verspreid over het hele land. Planten en dieren kunnen een ander natuurgebied moeilijk of niet bereiken, waardoor het gevaar bestaat dat ze uitsterven en onze natuurgebieden hun unieke karakter verliezen. De oplossing: natuurgebieden vergroten en met elkaar verbinden zodat dieren en planten de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Deze 'ruggengraat' van de natuur noemen we het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur).

Natuurgebieden met elkaar verbinden

In het Natuurnetwerk Nederland verbinden we bestaande natuur met nieuwe, nog te ontwikkelen natuurgebieden. De gebieden die de schakel zijn tussen natuurgebieden, noemen we ecologische verbindingszones of robuuste verbindingen. Kenmerk is dat ze breed genoeg moeten zijn zodat dieren makkelijk van het ene naar het andere gebied kunnen gaan.

Subsidies voor natuurvriendelijk beheer

Aan grondeigenaren en beheerders die landbouwgebied natuurvriendelijk willen beheren, verlenen we subsidies vanuit de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen.

Beleidsonderwerpen