Ganzen in de provincie

Eind mei 2014 hebben we samen met landbouworganisaties LTO Noord en BoerenNatuur en natuurbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Groninger Landschap nieuwe afspraken gemaakt over het ganzenbeleid. Het doel van dit beleid is om de economische schade die de ganzen veroorzaken aan met name landbouwgewassen te verminderen.

Rust voor trekganzen

In de winter komen verschillende ganzensoorten massaal naar Groningen om te eten van het voedsel op de weiden. Deze trekganzen hebben Nederland nodig om de winterperiode door te komen. Daarom bieden we de trekganzen in Groningen in de winter rust. Voor de winterrust is in onze provincie grasland beschikbaar voor een periode van vier maanden, maar we hebben ook speciaal aangewezen gebieden voor ganzen die nog langer in Groningen verblijven: de zogenaamde foerageergebieden. Daarvan zijn er vier in onze provincie. Deze foerageergebieden liggen rond het Schildmeer, het Leekstermeer, het Zuidlaardermeer en het Lauwersmeer. Buiten de winterrustperiode mogen de ganzen worden verjaagd en mag er op ze geschoten worden, met uitzondering van de foerageergebieden.

Kolgans
Foerageergebieden in Groningen bieden voedsel en veiligheid voor kolganzen

Ganzen in de zomer

Groningen kent niet alleen trekganzen, maar ook zomerganzen. Deze ganzen verblijven het gehele jaar in en rondom onze provincie. Deze groep is de afgelopen jaren gegroeid en veroorzaakt in toenemende mate schade aan landbouwgewassen. In het ganzenakkoord is afgesproken om de schade die deze ganzen veroorzaken verder terug te dringen. Dat moet gebeuren door betere verjaging en ruimere mogelijkheden tot het afschieten van de dieren.

Downloads