Beschermen van kenmerkende eigenschappen

Behoud van het karakteristieke Groninger landschap

Groningers hechten aan hun landschap. Aan de openheid, de oude dijken en de traditionele bebouwing in kleine dorpjes. Wij als provincie hechten eraan dit te behouden en te beschermen. Maar we moeten onze provincie ook ontwikkelen.

Tien kernkarakteristieken

Daarom hebben we tien 'Groningse kernkarakteristieken' geformuleerd. Deze karakteristieke eigenschappen van ons Groninger landschap moeten we absoluut behouden en beschermen. Ze staan dan ook vermeld in de Provinciale Omgevingsverordening. Als een gemeente een bestemmingsplan maakt of wijzigt, moeten ze bepalingen opnemen over de kernkarakteristieken. Wij als provincie zien toe op de naleving hiervan. De tien kernkarakteristieken op een rij:

  • grootschalige openheid
  • duisternis en stilte
  • bebouwing en erven
  • nederzettingen
  • wierden en essen
  • oude dijken
  • waterlopen, verkavelingspatroon en reliëf
  • wegenpatroon
  • beslotenheid en kleinschalige openheid
  • traditionele windmolens

In de Provinciale Omgevingsverordening staan ook bepalingen voor de twee Nationale Landschappen Middag-Humsterland en de Drentsche Aa, en regels voor landschapsverstorende elementen als reclame en antennemasten en windmolens.

Herstellen en beheren

Voor het herstellen van wierden, dijken, dobben en petgaten verleent het Programma Landelijk Gebied financiële steun. Omdat we belangrijke landschapselementen ook moeten beheren, verlenen we vanuit de regeling Natuur en Landschapsbeheer subsidies aan agrariërs en particulieren voor het in standhouden van deze landschapselementen.