Bescherming van het Groninger landschap

Behoud van de karakteristieke eigenschappen vormt de basis van ons beleid

Wie denkt aan Groningen, denkt aan rust, aan weidse blikken, kleine dorpjes. Bij de ontwikkeling van het Provinciaal Omgevingsplan hebben Groningers aangegeven waarde te hechten aan die openheid en rust, aan duisternis, aan stilte. Maar ook aan historische plekken als wierden en essen, oude dijken en nederzettingen.

Als provincie beschermen we samen met gemeenten het typisch Groninger landschap. In het Provinciaal Omgevingsplan en de Provinciale Omgevingsverordening beschrijven we welke onderdelen we willen beschermen. Gemeenten moeten bij het maken en aanpassen van bestemmingsplannen rekening houden met de eisen uit de Omgevingsverordening. Wij als provincie houden toezicht op de uitvoering.