Natuur en landschap

Beschermen van onze unieke natuur

Wij zijn trots op de natuur in onze provincie: prachtige natuurgebieden, zeldzame planten en dieren en uitgestrekte landerijen met grazend vee. Als provincie beschermen en versterken we, samen met anderen, het unieke karakter van onze natuur en ons landschap. Dat betekent ook dat we ons inzetten voor het behoud van cultuurhistorische en archeologische waarden.

Ontwikkelen van natuurgebieden

We financieren de aankoop en inrichting van natuurgebieden. Zo ontwikkelen we het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000-gebieden. Ook ondersteunen we agrariërs en particuliere grondbezitters bij het natuurbeheer en de bescherming van zeldzame planten en dieren. We concentreren ons niet alleen op de natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland, maar we beschermen ook het landschap in onze hele provincie.

Beleidsonderwerpen