Programma Energietransitie 2016 - 2019

De komende jaren moet de overgang naar duurzaam energiegebruik versnellen

Met het programma Energietransitie 2016-2019 wil de provincie de overgang naar het gebruik van duurzame energiebronnen versnellen. Deze transitie maakt ons minder afhankelijk van aardgas, draagt bij aan de klimaatdoelstellingen en helpt mee banen te scheppen.

Aandachtspunten

In het programma richten we ons vooral op:

  • energiebesparing, specifiek in het bedrijfsleven;
  • de duurzame opwekking van energie, via windparken en biomassa, maar ook door lokale vernieuwende initiatieven te ondersteunen;
  • een nieuw soort energiesysteem, dat vraag en aanbod van energie op elkaar afstemt ('energiesysteem 2.0').

Voor het programma hebben we uitgebreid gesproken met inwoners, kennisinstelling, bedrijven en andere overheden.

Financiering

Jaarlijks trekken we 1,5 miljoen euro uit voor het programma. Daarnaast komt er een revolverend ('ronddraaiend') fonds. Hierbij stelt de provincie tijdelijk geld beschikbaar, waarmee (vernieuwende) ondernemers kunnen investeren. Het geld moet weer terug worden betaald, eventueel met rente of door betaling van een rendement. Het geld dat in het fonds terugvloeit kan opnieuw worden ingezet.

Hieronder een filmpje waarin onze plannen voor de komende jaren worden uitgelegd:Downloads