Energy Valley

Samenwerken aan een sterke energiesector

Wij willen de provincie Groningen nog nadrukkelijker op de kaart zetten als de energieregio van Nederland en Europa. Dat doen we door nauw samen te werken met de noordelijke provincies Fryslân, Drenthe en Noord-Holland en met het Rijk.

Energy Valley

Met de provincies Fryslân, Drenthe en Noord-Holland maken we afspraken over energie- en klimaatdoelen voor Noord-Nederland. Dit gebeurt onder de vlag van de Energy Valley. De drijvende kracht hierachter is de stichting Energy Valley, een netwerkorganisatie die zich, samen met publieke en private partners, bezighoudt met de regionale groeikansen van de energiesector.

Noordelijke Energieagenda

Met onze Noordelijke Energieagenda SWITCH  (PDF PDF-bestand, 5 MB)geven we versneld invulling aan het nationale Energieakkoord. SWITCH heeft als doel 21 procent van het regionale energiegebruik in 2020 zelf duurzaam op te wekken. Hiermee creëren we 3600 nieuwe banen. Dit door een gezamenlijke aanpak van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en belangenorganisaties. De uitvoering van SWITCH vindt plaats onder aanvoering van de vier noordelijke provincies en zes gemeenten, verenigd in het Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN). De stichting Energy Valley heeft de rol om (markt)partijen te betrekken en nieuwe ontwikkelingen te versnellen.