Klimaat en energie

Het overgrote deel van de energie die wij in Nederland gebruiken wordt opgewekt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar de voorraden fossiele energiebronnen raken uitgeput en het opstoken ervan zorgt voor het zogenaamde broeikaseffect. Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft daardoor een negatief effect op ons klimaat. Een overgang naar andere vormen van energiebronnen is noodzakelijk. Klimaatverandering is een wereldwijd probleem, waar we ook in Groningen tot in de verre toekomst mee te maken zullen hebben. Het zal in onze omgeving de komende jaren steeds meer gaan regenen in de herfst en de winter. Zomerse plensbuien worden steeds heviger en komen vaker voor. Het aantal zomerse en tropische dagen stijgt en extreme hitte en droogte in de lente en de zomer treden vaker en langer op. Het aantal vorst- en ijsdagen neemt af.

Klimaat

Hoewel nog veel onzekerheid bestaat over de snelheid waarmee het klimaat verandert, weten we in ieder geval zeker dat de klimaatverandering grote gevolgen zal hebben voor onze provincie. Vooral voor de kustverdediging, het waterbeheer, de landbouw, de natuur, het stedelijk gebied, de infrastructuur, de recreatie en het toerisme. Daar moeten we ons de komende jaren op voorbereiden door ons beleid aan te passen en op tijd de juiste maatregelen te nemen. De onzekerheid over het tempo van klimaatverandering vraagt om oplossingen waarvan we zeker weten dat we er nooit spijt van zullen krijgen. Ze moeten tegen een stootje kunnen als het klimaat sneller verandert dan verwacht en we moeten makkelijk op een andere strategie kunnen overstappen als dat nodig is.

Energie

Energie is een belangrijke motor voor de Groningse economie. De energiesector levert veel banen op. Niet alleen in Groningen, maar in heel Noord-Nederland. De provincie ziet kansen voor nieuwe duurzame economische activiteiten, (groene) banen en kennis. We willen koploper zijn als het gaat om energietransitie. Energietransitie is de overgang van het gebruik fossiele brandstoffen, zoals aardgas en aardolie, naar andere vormen van energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. We willen projecten stimuleren en faciliteren die zorgen voor de transitie naar volledig duurzame energiebronnen. Verder leveren projecten die draaien om energiebesparing een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de milieu- en klimaatproblematiek.

Samenwerken

We werken hierbij zoveel mogelijk samen met de provincies Fryslân, Drenthe en Noord-Holland door afspraken te maken over energie- en klimaatdoelen voor Noord-Nederland. Bovendien draagt een gezamenlijke, sterke energiesector bij aan de economische ontwikkeling van Noord-Nederland.

Beleidsonderwerpen