Erfgoedloket en erfgoedadviesteam voor eigenaars monumenten

Groningen is één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland, vol met middeleeuwse kerken, wierden, molens en dijken, archeologische vindplaatsen en statige borgen met bijzondere interieurs. Dit culturele erfgoed draagt bij aan de identiteit van Groningen.

Erfgoedprogramma

Mede door de gevolgen van de gaswinning staat het erfgoed van Groningen onder druk. Erfgoed heeft dan ook een prominente plek gekregen in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (PDF PDF-bestand, 5 MB). Om het erfgoed de aandacht te geven die het verdient, hebben de Nationaal Coördinator Groningen en de provincie Groningen samen met de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het erfgoedprogramma opgesteld. Onderdeel hiervan zijn het Erfgoedloket en het Erfgoedadviesteam.

Erfgoedloket

Doel van het Erfgoedloket is het ondersteunen van bewoners/eigenaren die in het ingewikkelde traject terechtkomen van schadeherstel en versterking van hun monumentale pand. Eigenaren en bewoners van monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied kunnen bij dit loket terecht met vragen over bijvoorbeeld regelgeving, procedures, duurzaamheid, herbestemming en/of financieringen in relatie tot de versterkingsopgave of schadeherstel. Ook eigenaren en bewoners van karakteristieke panden kunnen zich melden bij het Erfgoedloket. Het Erfgoedloket informeert deze eigenaren over de gemeentelijke kaders en draagt er zorg voor dat ook deze eigenaren op de juiste plek terecht komen voor een antwoord op hun vragen.

Erfgoedadviesteam

Achter het Erfgoedloket staat een deskundig Erfgoedadviesteam met specialisten om complexe vraagstukken integraal te kunnen beantwoorden.

Libau

De provincie Groningen heeft adviesorganisatie Libau subsidie verstrekt om het Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam te realiseren. Vanaf 1 oktober is het Erfgoedloket al bereikbaar en per 1 januari is het loket met Erfgoedadviesteam volledig operationeel.

Contact

U kunt het Erfgoedloket bereiken via het telefoonnummer 050-313 27 09 of via het e-mailadres info@erfgoedloketgroningen.nl.