Cultuur

Cultuur is van belang voor onze economie, de creatieve industrie, het toerisme en de kwaliteit van onze woonomgeving. Minstens even belangrijk is dat cultuur mensen met elkaar verbindt. Cultuur is medebepalend voor onze kwaliteit van leven.

Cultuurnota 2017-2020

Op 4 november 2015 hebben Provinciale Staten van Groningen het Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020  (PDF PDF-bestand, 464 KB)vastgesteld. Hierin hebben we de ambities voor de komende jaren opgenomen en geven we aan hoe we onze doelen willen bereiken.

Uitvoeringsprogramma 2017-2020

In het Uitvoeringsprogramma 2017-2020 (PDF PDF-bestand, 790 KB) gaan we concreter in op de manier waarop we onze ambities waar willen gaan maken en welke instrumenten we daarvoor in willen zetten. Dat doen we aan de hand van zes strategische lijnen. Daarbij werken we samen met het culturele veld, gemeenten, de rijksoverheid en Europa.

Subsidies

Naast structurele subsidies aan instellingen stellen wij ook incidentele subsidies beschikbaar voor projecten en activiteiten. Kijk voor de mogelijkheden in ons Loket.

Downloads