Wolddiep

Deze vaarweg is in beheer bij het waterschap. Kijk voor actuele informatie op noorderzijlvest.nl.

Bruggen en sluizen

 • Wolddiepbrug
  • Hoogte (gesloten):  1 meter + kanaalpeil (KP)
  • Breedte: 6 meter
 • Brug Selbaldeburen
  • Hefbrug hoogte (gesloten): 1 meter + kanaalpeil (KP)
  • Hoogte geheven: 4,15 meter + kanaalpeil (KP)
  • Breedte: 6 meter

Bedieningstijden

 • Alleen op afroep; 24 uur van tevoren aan te vragen via telefoon 050 - 316 46 87.
 • Bediening van maandag tot en met zaterdag.
 • Niet op zondagen en feestdagen.
 • Voor alle sluizen geldt dat de laatste schutting uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd start.