Winsumerdiep

Deze vaarweg is in beheer bij een waterschap. Kijk voor actuele informatie op noorderzijlvest.nl.

Bruggen en sluizen

 • Zijlvesterbrug Onderdendam (lokale bediening)
  • Hoogte gesloten: 1,40 + kanaalpeil (KP)
  • Breedte: 6,90 meter
 • Laagste vaste brug in traject: 3,10 meter + kanaalpeil (KP)
 • Kleinste beschikbare breedte: 6,50 meter

Bedieningstijden

 • Van 1 mei tot en met 30 september: dagelijks om 8.40 uur, 11.30 uur, 12.20 uur, 14.30 uur, 14.40 uur en 18.05 uur.
 • De bediening van 18.05 uur is alleen richting Winsum.
 • Van 1 oktober tot en met 30 april alleen op afroep: maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur, 24 uur van tevoren aan te vragen tijdens kantooruren via telefoon 050 - 316 4579 (secretariaat van de Afdeling Beheer en Onderhoud).
 • Voor alle sluizen geldt dat de laatste schutting uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd start.