Verbindingskanaal-Oosterhornkanaal-Termunterzijldiep

Als gevolg van het coronavirus kunnen afwijkende bedieningstijden gelden. Deze vaarweg is in beheer bij een waterschap. De start van het zomerseizoen (bedieningstijden) is uitgesteld.

Bruggen en sluizen

  • Oosterhornsluis en Lalleweersterbrug (bediening vanuit post Farmsum, telefoon 0596 - 63 38 60)

Bedieningstijden

  • Dagelijks, het hele jaar door. Bediening voor recreatievaart alleen bij daglicht.
  • Voor alle sluizen geldt dat de laatste schutting uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd start.