Oosterhornkanaal

Als gevolg van het coronavirus kunnen afwijkende bedieningstijden gelden. Deze vaarweg is in beheer bij Groningen Seaports. Hier zijn op dit moment geen wijzigingen.

Bruggen en sluizen

  • Weiwerderbrug
  • Heemkesbrug

Bediening vanuit post Farmsum, telefoon 0596 - 63 38 60.

Bedieningstijden

  • Dagelijks, het hele jaar door. Bediening voor recreatievaart alleen bij daglicht.
  • Voor alle sluizen geldt dat de laatste schutting uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd start.