Oosterhornkanaal

Bedieningstijden

  • Dagelijks, het hele jaar door. Bediening voor recreatievaart alleen bij daglicht.
  • Voor alle sluizen geldt dat de laatste schutting uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd start.

Bruggen en sluizen

Bediening vanuit post Farmsum.

Maximaal toegestane afmetingen

Tot de Heemkesbrug gelden de volgende scheepsmaten:

  • Lengte: 90 meter.
  • Breedte: 13 meter.
  • Diepgang: 5 meter.
  • Hoogte: 8 meter

Van de Heemskesbrug tot de Oosterhornsluis gelden de volgende scheepsmaten:

  • Lengte: 90 meter.
  • Breedte: 13 meter.
  • Diepgang: 4,5 meter (kanaaldiepte hier 5 meter).
  • Hoogte: 8 meter