Oosterdiep

Deze vaarweg is in beheer bij het waterschap. Kijk voor actuele informatie op hunzeenaas.nl.

Bedieningstijden

 • In de winter, dat is van 1 oktober tot 1 mei, geen bediening op zon- en feestdagen. In de zomer, van 1 mei tot 1 oktober wel bediening.
 • 1 mei tot en met 30 september: dagelijks konvooivaart 8.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
 • 1 oktober tot en met 30 april: Bediening van maandag tot en met zaterdag.
  Alleen op afroep, 24 uur van tevoren aanvragen op telefoon 0598 - 65 22 22 (algemene nummer gemeente Veendam)
  brugwachter: 06 - 22 41 38 27.
  In deze periode geen bediening op zon- en feestdagen.
 • Voor alle sluizen geldt dat de laatste schutting uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd start.

Bruggen en sluizen

 • Wilhelminasluis
  • Schutlengte: 40 meter
  • Breedte: 7,00 meter
  • Diepte: -2,25 meter (ten opzichte van kanaalpeil) 

Tot en met de Scheepsjoagersbrug (bij Bareveld) zijn alle bruggen op de vaarweg Oosterdiep beweegbaar.

 • Minimale doorvaartbreedte: 5,70 meter