Noord-Willemskanaal

Als gevolg van het coronavirus kunnen afwijkende bedieningstijden gelden. Deze vaarweg is in beheer bij de provincie Groningen. Hier gelden op dit moment de bedieningstijden van het winterseizoen.

Bruggen en sluizen

 • Eelderbrug, telefoon 050 - 318 85 00
 • Van Hallbrug (bediening vanaf de Eelderbrug, telefoon 050 - 318 85 00
 • Spoorbrug Groningen (bediening door ProRail)
 • Zaanbrug (bediening vanaf de Eelderbrug, telefoon 050 - 318 85 00
 • Bediening vanaf het Havenkantoor gemeente Groningen, telefoon 050 - 367 85 37:
  • Parkbrug
  • Muntinghbrug
  • Julianabrug
  • Van Iddekingebrug
  •  Van Ketwich Verschuurbrug
 • Bediening door provincie Drenthe, vanaf sluis Peelo, telefoon 0592 - 34 05 60
  • Meerwegbrug

Bedieningstijden

De Eelderbrug, van Hallbrug, Parkbrug, Muntinghbrug, Julianabrug, Van Iddekingebrug en de Van Ketwich Verschuurbrug worden als volgt bediend:

 • 1 mei tot en met 30 september:
  • maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur (zie A onder Bijzonderheden)
  • Op zon- en feestdagen van 6.00 tot 12.00 uur en 12.30 tot 19.00 (zie B onder Bijzonderheden)
 • 1 oktober tot en met 30 april (zie C onder Bijzonderheden)
  • maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 7.30 uur (zie D onder Bijzonderheden)
  • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
  • maandag tot en met vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur (zie D onder Bijzonderheden)
  • zaterdag van 6.00 tot 7.30 uur (zie D onder Bijzonderheden)
  • zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
  • op zon- en feestdagen geen bediening
  • voor alle sluizen geldt dat de laatste schutting uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd start

Bijzonderheden

A: Voor recreatievaart is de bediening in het vaarseizoen op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur en van 18.00 tot 19.30 uur. Op zaterdagen en zondagen in het vaarseizoen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en van 17.30 tot 19.00 uur.

De ochtendronde (maandag tot en met zaterdag 6.00 uur) richting Assen is uitsluitend voor beroepsvaart en alleen op afroep, een dag van tevoren vóór 16.00 uur, aan te vragen via telefoon 050 - 367 85 37. De avondronde (maandag tot en met zaterdag om 17.30 uur) richting Delfzijl alleen op afroep, aan te vragen vóór 16.00 uur, via hetzelfde telefoonnummer. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te varen.

B: Voor zondag geldt dat de bruggen voor recreatievaart worden bediend. Men moet dan in konvooi te varen. Om 9.00, 13.00 en 16.00 uur start bij de Van Ketwich Verschuurbrug, vaart richting Zuiderhaven. Om 10.30, 14.30 en 17.30 uur start in de Zuiderhaven, vaart richting Van Ketwich Verschuurbrug.

C: In de periode van 15 november tot en met 15 maart bediening uitsluitend op afroep. Schippers die de stad willen passeren, moeten zich een dag van te voren vóór 16.00 uur melden via telefoon 050 - 367 85 37 en de te verwachten passeertijd opgeven.

D: Deze openingen zijn uitsluitend voor beroepsvaart. Een dag van te voren vóór 16.00 uur aan te vragen via telefoon 050 - 367 85 37.

Bediening spoorbrug Groningen

De spoorbrug Groningen wordt door ProRail bediend binnen de genoemde tijdvensters op de momenten dat de treindienstregeling het toelaat. Daardoor kunnen er zo nu en dan lange wachttijden ontstaan.

Bediening Meerwegbrug

Recreatievaart:

 • April en oktober: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
 • Mei en september: van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
 • Juni, juli, augustus: van maandag tot en met zondag van 9.00 tot 17.00 uur.
 • November tot en met maart: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alleen op afspraak, 24 uur van tevoren tijdens kantooruren aan te vragen.

Beroepsvaart:

 • Voor bediening buiten de voor de recreatievaart genoemde tijden moet men zich 24 uur van tevoren melden bij de provincie Drenthe, telefoon 0592 - 36 57 75 (vaarwegtelefoon provincie Drenthe).
 • Deze regeling is niet van toepassing op feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar.
 • Van 1 april tot en met 31 oktober: bediening van 7.00 tot 9.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur alleen aan te vragen via telefoon 0592 - 36 57 75.
 • Van 1 november tot en met 31 maart: bediening alleen op afroep, 24 uur van te voren aan te vragen via telefoon 0592 - 36 57 75.