Noord-Willemskanaal

Bruggen en sluizen

Bedieningstijden

De Eelderbrug, van Hallbrug, Parkbrug, Muntinghbrug, Julianabrug, Van Iddekingebrug en de Van Ketwich Verschuurbrug worden als volgt bediend:

 • 1 mei tot en met 30 september:
  • maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur (zie A onder Bijzonderheden)
  • Op zon- en feestdagen van 6.00 tot 12.00 uur en 12.30 tot 19.00 (zie B onder Bijzonderheden)
 • 1 oktober tot en met 30 april (zie C onder Bijzonderheden)
  • maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 7.30 uur (zie D onder Bijzonderheden)
  • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
  • maandag tot en met vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur (zie D onder Bijzonderheden)
  • zaterdag van 6.00 tot 7.30 uur (zie D onder Bijzonderheden)
  • zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
  • op zon- en feestdagen geen bediening
  • voor alle sluizen geldt dat de laatste schutting uiterlijk een half uur voor einde bedieningstijd start

Bijzonderheden

A: De ochtendronde (maandag tot en met zaterdag 6.00 uur) richting Assen is uitsluitend voor beroepsvaart en alleen op afroep, een dag van te voren vóór 16.00 uur, aan te vragen via telefoonnummer: 050 - 318 85 00 (Post Eelderbrug) of 050 - 367 85 37. De avondronde (maandag tot en met zaterdag om 17.30 uur) richting Delfzijl alleen op afroep, aan te vragen vóór 16.00 uur, via dezelfde telefoonnummers. Men heeft dan gelegenheid om door de stad heen te varen.

B: Voor zondag geldt dat de bruggen voor recreatievaart worden bediend. Men moet dan in konvooi te varen. Om 9.00, 13.00 en 16.00 uur start bij de Van Ketwich Verschuurbrug, vaart richting Zuiderhaven. Om 10.30, 14.30 en 17.30 uur start in de Zuiderhaven, vaart richting Van Ketwich Verschuurbrug.

C: In de periode van 15 november tot en met 15 maart bediening uitsluitend op afroep. Schippers die de stad willen passeren, moeten zich een dag van te voren vóór 16.00 uur melden via telefoonnummer 050 - 318 85 00 (Post Eelderbrug) en de te verwachten passeertijd opgeven.

D: Deze openingen zijn uitsluitend voor beroepsvaart. Een dag van te voren vóór 16.00 uur aan te vragen via telefoonnummer 050 - 318 85 00, of 050 - 367 85 37.

Bediening spoorbrug Groningen

De spoorbrug Groningen wordt door ProRail bediend binnen de genoemde tijdvensters op de momenten dat de treindienstregeling het toelaat. Daardoor kunnen er zo nu en dan lange wachttijden ontstaan.

 • 1 maart tot en met 31 maart: dagelijks van 7.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 18.00 uur.
 • 1 april tot en met 30 april: dagelijks van 7.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur.
 • 1 mei tot en met 31 augustus: dagelijks van 6.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur.
 • 1 september tot en met 30 september: dagelijks van 7.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur.
 • 1 oktober tot en met 31 oktober: dagelijks van 7.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 18.00 uur.
 • 1 november tot en met 28 februari: dagelijks van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 18.00 uur.

Bediening Meerwegbrug

Recreatievaart:

 • April en oktober: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
 • Mei en september: van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
 • Juni, juli, augustus: van maandag tot en met zondag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
 • November tot en met maart: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alleen op afspraak, 24 uur van tevoren tijdens kantooruren aan te vragen.

Beroepsvaart:

 • Maandag tot en met zaterdag: van 7.00 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur. Voor bediening buiten de voor de recreatievaart genoemde tijden moet men zich 24 uur van tevoren melden bij bureau Nautisch Verkeer van de provincie Groningen.
  Deze regeling is niet van toepassing op feestdagen en tussen kerst en Nieuwjaar.
 • Van 1 april tot en met 31 oktober: bediening van 7.00 tot 9.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur alleen aan te vragen via telefoon: 050 - 316 46 92, of 050 - 316 46 87 (beide provincie Groningen).
 • Van 1 november tot en met 31 maart: bediening alleen op afroep, 24 uur van te voren aan te vragen op telefoon: 050 - 406 13 13 (De Punt).