MJP

Kaarten Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud 2017-2020

Het Meerjarenprogramma Beheer en Onderhoud provinciale infrastructuur 2017-2020 beschrijft hoe de provinciale infrastructuur in de komende jaren duurzaam wordt beheerd en onderhouden en hoeveel geld hiervoor benodigd is. In het Meerjarenprogramma wordt verwezen naar een aantal bijlages. Deze pagina geeft aanvullende informatie over de bijlages.

Toon bijlages op kaart

Welke bijlages:

Bijlage 2: Overzicht geplande projecten boordvoorzieningen provinciale vaarwegen 2017-2020.

Bijlage 3: Overzicht geplande projecten kunstwerken 2017-2020

Bijlage 4: Overzicht geplande projecten provinciale wegen 2017-2020

Welke gegevens worden getoond:

Bijlage 2                

Boordvoorzieningen:
Geeft aan welke stukken boordvoorziening vervangen zullen worden

 ID

Dit is de logische sleutel van het object

 Naam

Geeft het te vervangen deel boordvoorziening aan met naam van de vaarweg en het bijbehorende traject (van... tot kilometrering)

 Type

Geeft aan welk type object het betreft: damwand

 Categorie

Orde grootte bedrag (in euro's) van totale kosten over 2017-2020

 Jaar

Jaar van de maatregel met de hoogste kosten

 Maatregel


Omschrijving van de maatregel met de hoogste kosten

 Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de boordvoorziening

 

 

Bijlage 3.1

Beweegbare bruggen:
Overzicht van gepland projectmatig onderhoud aan beweegbare bruggen.

 ID

Dit is de logische sleutel van het object

 Naam

Naam van de beweegbare brug

Type

Geeft het type beweegbare brug aan: basculebrug | draaibrug | hefbrug | klapbrug | ophaalbrug

 Categorie

Orde grootte bedrag (in euro's) van totale kosten over 2017-2020

 Jaar

Jaar van de maatregel met de hoogste kosten

 Maatregel

Omschrijving van de maatregel met de hoogste kosten

 Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de beweegbare brug

 

 

Bijlage 3.2

Vaste bruggen
Overzicht van gepland projectmatig onderhoud aan vaste bruggen.

 ID

Dit is de logische sleutel van het object

 Naam

Naam van de vaste brug


 Type

Geeft het type vaste brug aan: vaste brug | viaduct | fietsbrug | spoorbrug

 Categorie

Orde grootte bedrag (in euro's) van totale kosten over 2017-2020

 Jaar

Jaar van de maatregel met de hoogste kosten


 Maatregel

Omschrijving van de maatregel met de hoogste kosten

 Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de vaste brug

 

 

Bijlage 3.3

Sluizen
Overzicht van gepland projectmatig onderhoud aan sluizen.

 ID

Dit is de logische sleutel van het object

 Naam

Naam van de sluis

 Type

Geeft het type sluis: schutsluis | keersluis

 Categorie

Orde grootte bedrag (in euro's) van totale kosten over 2017-2020


 Jaar

Jaar van de maatregel met de hoogste kosten

 Maatregel

Omschrijving van de maatregel met de hoogste kosten

 Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de sluis

 

 

Bijlage 3.4

Tunnels
Overzicht van gepland projectmatig onderhoud aan tunnels.

 ID

Dit is de logische sleutel van het object

 Naam

Naam van de tunnel

 Type

Geeft het type tunnel aan: voettunnel | veetunnel | fietstunnel | tunnel

 Categorie

Orde grootte bedrag (in euro's) van totale kosten over 2017-2020

 Jaar

Jaar van de maatregel met de hoogste kosten


 Maatregel

Omschrijving van de maatregel met de hoogste kosten

 Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de sluis

 

 

Bijlage 4.1

Wegen budgetplanning
Overzicht van gepland projectmatig onderhoud aan wegvakken.

 ID

Wegnummer

 Naam

Geeft het traject aan van het projectmatig onderhoud met wegnummer en van tot kilometrering

 Categorie

Orde grootte bedrag (in euro's) van totale kosten over 2017-2020

 Type

Type object is niet van toepassing bij wegen


 Jaar

Jaar van de maatregel met de hoogste kosten

 Omschrijving

Omschrijving van de maatregel met de hoogste kosten

 Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van het betreffende wegvak

 

 

Bijlage 4.2

Wegen basisplanning
Overzicht van noodzakelijk onderhoud aan wegvakken op basis van metingen.