Aslijnen wegen - bebouwde kom

Toon provinciale wegen binnen en bebouwde kom op kaart

 

Definitie:

Een aslijn geeft de loop van de weg weer in het horizontale vlak .

De bebouwde kom wordt in dit bestand bepaald op basis van de wegenverkeerswet.

Welke aslijnen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle aslijnen van wegen waar de provincie Groningen wegbeheerder is.

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de provinciale wegen binnen bebouwde kom om zo de juiste regelgeving op de juiste locatie toe te passen.

Welke gegevens van een aslijn worden geregistreerd: 

Naam

Naam van het traject

Type

Geeft aan welk type weg het is: Erftoegangsweg | Gebiedsontsluitingsweg A | Gebiedsontsluitingsweg B | Stroomweg B

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is.

ID_complex

De provinciale weg waar het traject onderdeel van is

Opmerkingen

Algemene opmerkingen die betrekking hebben op de weg - aslijn.

Plaatsing

Geeft aan of de aslijn zich binnen of buiten de bebouwde kom bevindt.

Lengte_m

Geeft de lengte van de as van de weg weer in meters

 Voor meer attribuutinformatie over de provinciale wegen, zie: object aslijnen wegen.