Kaarten en open data

Voor een aantal beleidsonderwerpen publiceren wij digitale kaarten. De kaarten brengen ons beleid in beeld of laten zien waar we bezig zijn met de uitvoering van onze taken.

De provincie Groningen publiceert geo-datasets als open data via het Nationaal GeoRegister (NGR). 
Daarnaast publiceren (semi) overheden open data via data.overheid.nl. Onder open data verstaan we databestanden die vrij beschikbaar zijn voor de hele wereld.

 • Beplantingsvisie

  De kaart laat onze visie zien op beplanting langs wegen en vaarwegen in de provincie Groningen.

 • Ecologisch bermbeheer

  In de bermvisie leest u meer over ecologisch bermbeheer langs de provinciale wegen.

 • Bodeminformatie

  In het bodemloket staat informatie over de kwaliteit van de bodem in de provincie Groningen.

 • Geluidbelasting

  De kaart laat de geluidbelasting op zeven provinciale wegen zien.

 • Gezondheid

  De effecten van het milieu op onze gezondheid in kaart.

 • Grondwater

  Op de grondwaterkaart staan gegevens over de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater in de provincie Groningen.

 • Grote projecten Noord-Nederland

  Kaart met projecten uit het Regio Specifiek Pakket (RSP).

 • Hemelhelderheid

  Waar is het licht en waar is het donker in onze provincie?

 • Landschap

  De gegevens van het Groninger landschap op een kaart.

 • Natuurbeheerplan en Natuur Netwerk Nederland

  Op deze kaart vindt u waar in onze provincie we natuurgebieden willen ontwikkelen, beheren en beschermen.

 • Risicokaart

  De plekken in de provincie waar we risico lopen staan op de risicokaart.

 • Ruimtelijke plannen

  Al onze ruimtelijke plannen zijn digitaal beschikbaar en te vinden op dit landelijke platform.

 • Sociaal Planbureau Groningen

  Monitoren en signaleren van trends en ontwikkelingen in Groningen.

 • Vaarwegen

  Een overzicht met bedieningstijden van bruggen en sluizen.

 • Zwemwater

  Actuele informatie over alle gecontroleerde zwemplassen in Groningen.