Kaarten en open data

Voor een aantal beleidsonderwerpen publiceren wij digitale kaarten. De kaarten brengen ons beleid in beeld of laten zien waar we bezig zijn met de uitvoering van onze taken.

De provincie Groningen publiceert geo-datasets als open data via het Nationaal GeoRegister (NGR) en het objectenportaal. Onder open data verstaan we databestanden die vrij beschikbaar zijn voor iedereen. Ook hebben we verschillende monitoren per beleidsthema, zoals de milieumonitor en erfgoedmonitor. Deze zijn terug te vinden op de Staat van Groningen.