Ter inzage ontwerpbesluiten Windpark Eemshaven-West

De volgende documenten liggen ter inzage:

Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Windpark Eemshaven West (met bijlagen, waaronder het milieueffectrapport)

Het ontwerp Omgevingsvergunning

Het ontwerp Watervergunning

Het ontwerp Vergunning Wet natuurbescherming

Digitaal vindt u de documenten ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze indienen

Tot en met 31 januari kan iedereen reageren op de plannen, dat heet formeel een zienswijze indienen. Voor Windpark Eemshaven-West kan dit per brief bij de provincie Groningen, postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail naar eemshaven-west@provinciegroningen.nl. Vermeld in uw brief of e- mail uw naam, adres en woonplaats en zet bovenaan uw brief of e-mail bij onderwerp: 'zienswijze ontwerpbesluiten Windpark Eemshaven-West'.

Meer informatie of vragen?

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen? Dan kunt u mailen naar Eemshaven-west@provinciegroningen.nl. U kunt tijdens kantooruren ook telefonisch uw vragen stellen. Daarvoor kunt u bellen naar het algemene nummer van de provincie Groningen, 050 3164911.

Inloopbijeenkomst op 17 januari 2024

Tegelijkertijd met de terinzagelegging van Windpark Eemshaven-West liggen ook de ontwerpbesluiten voor het bedrijventerrein Oostpolder ter inzage en legt de gemeente Het Hogeland het besluit Hogere waarden Wet geluidshinder en het ontwerp bestemmingsplan Eemshaven ter inzage. Daarom hebben de Provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland besloten om één inloopmoment te organiseren waarop u alle plannen en besluiten kunt bekijken en waar deskundigen aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. De gezamenlijke inloopbijeenkomst is op woensdag 17 januari van 15.00 uur - 17.30 uur en van 18.30 uur tot 21.00 uur in Hotel Ekamper in Roodeschool.