Beleidskader 2016-2020

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord staan de plannen waaraan de provincie werkt tot het jaar 2019.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat wat we willen bereiken op welk gebied. Alle onderwerpen komen aan bod, van natuur en landschap tot gaswinning, van energie tot erfgoed, van leefbaarheid tot milieu, en de samenhang tussen de verschillende thema's.

Omgevingsverordening

In de omgevingsverordening staan regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. Deze regels richten zich op de thema's ruimtelijke ordening, water, infrastructuur, milieu en ontgrondingen. De omgevingsverordening is nauw verbonden met de omgevingsvisie.