Week van de Democratie

Doet jouw organisatie iets met democratie, participatie of burgerschap? Bouw je aan de democratie in Groningen en wil je daar meer aandacht voor? Dan gaan we graag in gesprek om jouw organisatie een mogelijk podium te bieden tijdens de ‘Week van de Democratie’!

Democratie is meer dan stemmen

In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen op 15 maart organiseren we in de provincie Groningen een week die in het teken staat van de democratie in de breedste zin van het woord. Tijdens de Week van de Democratie van 8 tot en met 15 maart brengen we het belang van stemmen en democratie onder de aandacht. In de opkomstbevorderende campagne van de provincie Groningen staat de boodschap ‘ga stemmen’ centraal. De Week van de Democratie gaat erover dat democratie meer is dan stemmen. Het gaat niet alleen om een vakje rood kleuren in het stemhokje, maar ook om de vraag hoe je je stem kunt laten horen, een ander een stem kunt geven en welke invloed je als Groninger hebt op je eigen woon- en leefomgeving.

Wat kan jouw organisatie doen?

Inwoners en organisaties in Groningen, zoals bibliotheken, theaters, gemeenten, dorpshuizen, scholen en studentenverenigingen, kunnen onder de vlag van de Week van de Democratie activiteiten organiseren. Als provincie Groningen helpen en faciliteren waar nodig, bijvoorbeeld met publiciteit. Daarnaast kunnen we met je meedenken over locaties en het verder vormgeven van jouw ideeën.

Welke activiteiten?

We stellen ons een week voor met dialoog, wijk-/dorps-verkiezingsdebatten, informatieuitwisseling en ontmoeting, culturele activiteiten, colleges, activiteiten voor jongeren en andere groepen. De bedoeling is dat al deze activiteiten worden georganiseerd door veel verschillende lokale en provinciale partners.

Bekijk het programma