Provinciale Vrijwilligersprijs

Groninger vrijwilligersorganisaties kunnen zich weer aanmelden voor de Provinciale Vrijwilligersprijs. Binnen elk van de vier categorieën zorg, leefbaarheid, jeugd en sport maken organisaties kans op een prijs van € 3.000.

aan het werk in de natuur

Categorieën

In de vier categorieën houden de vrijwilligers zich met het volgende bezig:

  • Zorg: de vrijwilligers ondersteunen zieken, mensen met een beperking, ouderen of mantelzorgers in zorginstellingen of bij mensen thuis.
  • Leefbaarheid: de vrijwilligers leveren een positieve bijdrage aan het wonen, werken en leven in wijken en dorpen. 
  • Jeugd: hier gaat het om de inzet van jonge vrijwilligers, namelijk 25 jaar of jonger. Het soort vrijwilligerswerk kan op vele terreinen plaatsvinden. 
  • Sport: de vrijwilligers leveren op een eigenwijze of bijzondere manier een bijdrage aan hun club. 

Beloning

De Provinciale Vrijwilligersprijs is bedoeld om organisaties die op bijzondere manier met vrijwilligers werken, te belonen en in het zonnetje te zetten. Daarmee willen we laten zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk is voor onze samenleving. De prijzen worden dit jaar voor de negentiende keer uitgereikt.

Stemmen

Aanmelden kan tot en met 30 september. Per categorie kiest de jury twee vrijwilligersorganisaties die doorgaan naar de finale. Tussen 19 en 31 oktober kan iedereen stemmen op zijn favoriete organisatie. De vier winnaars worden op 9 december bekendgemaakt, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis. 

Meld een organisatie aan