Provinciale Vrijwilligersprijs

Tot en met 31 oktober 2019 kon u stemmen voor de Provinciale Vrijwilligersprijs. De uitslag wordt bekendgemaakt op maandag 9 december 2019, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis .

Provinciale Vrijwilligersprijs genomineerden 2019

Genomineerden

Lees hieronder meer over de genomineerde organisaties: 

Categorie jeugd

  • Stichting Jong Goud Slochteren is een groep jonge vrijwilligers die zich sinds 2012 bezighoudt met de leefbaarheid in Slochteren. Door het organiseren van activiteiten voor en door jongeren, maar ook voor alle andere mensen in het dorp. De wensen en ideeën van de inwoners zijn leidend hierin. Daarnaast zetten ze zich ook in voor goede doelen. Het ontwikkelen van talenten van jongeren staat bij de diverse activiteiten centraal. Ze hebben een eigen ontmoetingsplek, ’t Goudstek. Er is een groep van 21 vrijwilligers. 
  • Het Zeekadetkorps Delfzijl is sinds 1996 een jeugdvereniging die als doel heeft de jeugd op een leuke en leerzame manier de weg naar de zee te wijzen. Bijvoorbeeld door te varen met een oude mijnenveger of te zeilen, roeien en wrikken. Daarnaast leren de kinderen alles over het kombuis (koken), de machinekamer (sleutelen) en het varen (achter het roer staan op de brug). Ze leren alles spelenderwijs. Er werken 15 vrijwilligers.

Categorie leefbaarheid

  • Wijkcentrum de Badde is een jong wijkcentrum (gestart in 2014)  in de wijk Gorecht-West in Hoogezand en is gevestigd in een oud schoolgebouw. Er zijn wekelijkse activiteiten, zoals kickboksen, een speelgoedbank, een jeugdsoos en Arabische les voor de jeugd. Voor volwassenen is er een koffieochtend voor Turkse vrouwen, naailes, theorieles verkeersexamen en nog veel meer. Iedereen kan gebruikmaken van de eetkamer (gezond en goedkoop eten), de buurttuin en uitleen-tuingereedschap. Er werken vijftig vrijwilligers, die afgelopen september met een groot buurtfeest het vijfjarig bestaan van de Badde gevierd hebben. Hun motto: ‘met weinig geld kun je veel doen.’
  • Stichting De Oude Bieb Lewenborg is sinds 2014 een initiatief van 50 wijkbewoners. Zij helpen mensen met diverse problematiek, zoals schulden, isolement, armoede, gezondheidsklachten, of huisvesting. Alle activiteiten die ze daarnaast organiseren zoals schilderen, haken, klaverjassen en bingo zijn gratis, waardoor iedereen kan meedoen. Veel bezoekers worden op den duur vrijwilliger. Alle besluiten worden genomen door vrijwilligers. Er is geen medezeggenschap maar zeggenschap. 

Categorie sport

  • Kazemi Taekwondo Academie is een sportvereniging (sinds 2012) voor kinderen en volwassenen in een buurt met veel bewoners die onder de armoedegrens leven. Vanwege het succes trekken zij ook kinderen uit andere buurten aan. De sportvereniging heeft een unieke brug gevonden tussen sport en school. Naast het sporten bieden zij namelijk ook huiswerkbegeleiding. Er zijn 12 vrijwilligers werkzaam. Hun motto: ‘educatie is het krachtigste wapen dat we kunnen gebruiken om de wereld te veranderen (Nelson Mandela).
  • Stichting Dansplezier zet zich sinds 2015 in om dansen te behouden voor de regio. Dit doen ze door een groot dansaanbod aan te bieden voor jong en oud en ook voor mensen met een beperking. De eerste drie maanden zijn voor alle kinderen gratis om onbeperkt en vrijblijvend kennis te maken met de vele dansvormen. Daarnaast organiseren ze ook schoolprojecten waarbij de jeugd ook met elkaar leert dansen. 

Categorie zorg

  • Stichting Op-StapBus ontstond in 2004 op initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. In Zuidoost-Groningen (Westerwolde, Oldambt, Stadskanaal, Veendam en Pekela) organiseren zestig vrijwilligers regelmatig uitstapjes voor ouderen om sociaal isolement te voorkomen. Op dit moment rijden er maar liefst vijf bussen, vijf dagen per week. Het aantal ouderen dat hier gebruik van maakt is rond de 4.500. Ook vervoeren ze per jaar 400 ouderen naar de dokter, apotheek of winkels.
  • Stichting Eerste Hulp is in 2011 opgericht. De aanleiding hiervoor was de crisis, waardoor mensen niet of nauwelijks zelf nog konden voorzien in de eerste levensbehoeften. Het startte met een Facebookgroep, die inmiddels is uitgegroeid tot een groot hulpplatform. Je kunt een hulpoproep doen voor kleding, schoeisel, meubelen of witgoed. De leden (ongeveer 5.000) zorgen gratis en belangeloos voor spullen. Er is een consuminderkring, een repair café en een kringloopwinkel aanwezig. Er werken 22 vrijwilligers.