‘Hand aan de ploeg voor snellere schadeafhandeling’

Persbericht Groningen, 17 december 2018

Er moet een centraal agroloket komen waar boeren met mijnbouwschade zodanig snel en goed geholpen worden dat de bedrijfsvoering er zo min mogelijk last van ondervindt. De afhandeling van schades moet sneller en de sector moet bovendien nadrukkelijker betrokken worden bij het Nationaal Programma Groningen. Deze en andere aanbevelingen doet de Agrarische Tafel onder leiding van voormalig burgemeester Rein Munniksma. Maandag 17 december overhandigde Munniksma, voorzitter van de Agrarische Tafel, deze aanbevelingen aan vertegenwoordigers van het Rijk, de provincie en de betrokken gemeenten.

Versnelling van de afhandeling van schades bij agrarische bedrijven is hard nodig en volgens Munniksma voor de korte termijn de belangrijkste aanbeveling van de Agrarische Tafel. ,,De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) en haar opvolgers moeten de hand aan de ploeg slaan en ook ingewikkelder schades in de agrarische sector vlotter afhandelen. De verantwoordelijke instanties moeten de coördinatie van de schadeafhandeling, de versterking en het toekomstperspectief achter de schermen oplossen. Daar moet de gedupeerde partij geen last van hebben.’’ De voormalig burgemeester is blij met de aandacht die de agrarische sector nu krijgt, maar benadrukt het gebrek aan samenhang in de huidige aanpak. ,,Er moet veel meer gedaan worden aan kennisbundeling over de oorzaken van schades. Zo voorkomen we dat boeren én burgers geconfronteerd worden met discussies over welke mijnbouwactiviteit, gas- of zoutwinning, de veroorzaker is.’’ 

Veiligheidsgevoel

Naast aandacht voor snellere afhandeling en betere oplossingen voor fysieke schades vraagt de Agrarische Tafel specifiek aandacht voor de ‘zachte kant’. Het veiligheidsgevoel van agrariërs heeft volgens Munniksma een flinke deuk opgelopen. ,,Boeren moeten door met hun bedrijfsvoering, terwijl de schade niet wordt opgelost en zelfs verder kan toenemen vanwege blijvende aardbevingsrisico’s. Veel maken zich dan ook zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf.’’ Agrarische bedrijven met schade zouden volgens Munniksma ook meteen individueel moeten worden geïnspecteerd. ,,Dan blijft de boer niet in onzekerheid of zijn bedrijf versterkt moet worden en kunnen er bovendien gelijk meters worden gemaakt.’’

Toekomst

De agrarische sector is van groot economisch en sociaal belang voor de regio en dient daarom speciale aandacht te krijgen. Munniksma pleit daarom voor borging van de agrarische inbreng rondom de aanpak van mijnbouwschade. ,,Het feit dat dit rapport mede op verzoek van de Rijksoverheid, provincie en gemeenten is opgesteld, geeft het belang aan van het welbevinden van de sector aan, nu en in de toekomst. Voor een snelle en goede schadeafhandeling is blijvende alertheid gewenst.’’ 

Achtergrondinformatie

De Agrarische Tafel is door de rijksoverheid ingesteld op verzoek van de agrarische sector in Groningen met de opdracht om voor het einde van het jaar een advies op te leveren met aandachtspunten voor de schadeafhandeling, de versterkingsoperatie en het toekomstperspectief. De Agrarische Tafel bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties uit de agrarische sector en maatschappelijke organisaties, die van oktober tot en met december 2018 samen met Rijk, provincie en gemeenten gesproken hebben over schade, versterking en toekomstperspectief. Hierbij zijn externe deskundigen en experts met specifieke kennis betrokken. Het resultaat is de bundeling van zeven concrete aanbevelingen en een aantal onderzoeksvragen. Deze aanbevelingen zijn maandag 17 december aangeboden aan bestuurders van de betrokken overheden. Hiermee is een begin gemaakt met de invulling van de motie Bisschop in de Tweede Kamer.