Persbericht

Provincie Groningen
PERSBERICHT
Groningen, 6 februari 2018

Huisvesting vergunninghouders goed op orde


De gemeenten hebben de huisvesting van vergunninghouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, goed op orde. Was er begin 2017 nog sprake van een achterstand van 347, op 1 januari dit jaar hebben de gemeenten een voorsprong van 183 personen. Gedeputeerde Eelco Eikenaar: "Ik ben hier bijzonder trots op. Bijna alle gemeenten hebben de huisvesting voor de nieuwe Groningers nu goed geregeld. De gemeenten hadden vorig jaar een forse achterstand en hebben deze samen met onder meer de woningcorporaties en welzijnsorganisaties weggewerkt. Zoals de Westerkwartier-gemeenten of Stadskanaal. Stadskanaal had een achterstand van ruim 30 te huisvesten vergunninghouders en heeft zelfs de taakstelling voor de eerste helft van dit jaar al ruimschoots gehaald.”

 

Er zijn nog drie gemeenten die de taakstelling voor 2017 nog niet helemaal gehaald hebben. Dat zijn de gemeenten De Marne, Haren en Loppersum. De provincie heeft contact met deze gemeenten over de wijze waarop ook deze gemeenten het komende half jaar de achterstand kunnen inlopen. Eikenaar gaat er van uit dat ook deze gemeente hun taakstelling gaan halen.

Gemeenten hebben de taak de mensen te huisvesten en de provincie ziet er op toe dat dit goed gebeurt. In totaal zijn er het afgelopen jaar 1319 nieuwe Nederlanders in de provincie Groningen gehuisvest. De eerste helft van dit jaar moeten de gemeenten voor 266 mensen woonruimte regelen.