Persbericht

Provincie Groningen
PERSBERICHT
Groningen, 22 december 2017

Veel subsidie-aanvragen voor biologische landbouw


Landbouwers konden tot 1 december subsidie aanvragen voor investeringen in biologische landbouw. De provincie Groningen wil de reguliere landbouw verder verduurzamen met aandacht voor dierenwelzijn, natuur en landschap. In totaal is voor ruim 1,5 miljoen euro aan subsidie aangevraagd.

 

Gedeputeerde Henk Staghouwer is erg tevreden met dit resultaat: "Er was veel behoefte bij biologische landbouwers aan deze subsidieregeling. Dat 29 aanvragers hiervan gebruik hebben gemaakt en fors investeren laat dit duidelijk zien". De regeling bestond uit veertig procent subsidie op investeringen. Een bedrag van 1,5 miljoen euro subsidie komt neer op totale investeringen van vier miljoen euro in biologische landbouw.

De investeringsregeling is onderdeel van het programma ‘Stimuleren Biologische Landbouw’ van de provincie Groningen. Naast de subsidieregeling biedt de provincie boeren oriëntatie-cursussen aan en worden regelmatig excursies en informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Voor de biologische teelt zijn speciale machines nodig. Er worden geen chemische middelen ingezet voor de bestrijding van onkruid. Bij biologische landbouw gebeurt dit met machines. Met de subsidie kunnen biologische boeren deze machines aanschaffen. “Doordat er relatief weinig biologische landbouwbedrijven in Groningen actief zijn, zijn er weinig machines beschikbaar. Met deze subsidie hopen we hiermee een inhaalslag te maken en de biologische landbouw een flinke impuls te geven in Groningen", aldus Staghouwer.

Alle aanvragen worden op dit moment in behandeling genomen door het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland). De aanvragers krijgen zo snel mogelijk duidelijkheid over hun aanvraag, zodat de investeringen gedaan kunnen worden.